TPBank với dịch vụ ngân hàng tự động LiveBank. (Nguồn: TPBank)

Các diễn giả tại hội thảo. (Ảnh: T./Vietnam+)

Thúy Hà (Vietnam+)