Thanh toán không dùng tiền mặt

đã trở nên phố biến. (Nguồn: Vietcombank)

Các đại biểu tại hội thảo. (Nguồn: Ngân hàng Nhà nước)

Thúy Hà (Vietnam+)