Trong tuần, Quỹ Nhân Ái sẽ thực hiện việc chuyển tiền đến các hoàn cảnh theo danh sách chi tiết sau:

Ban quản lý Quỹ Nhân Ái

(

quynhanai@dantri.com.vn