Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng chỉ đạo tại hội nghị. (Nguồn: Vietcombank)

Giao dịch tại Vietcombank. (Nguồn: Vietcombank)

Thúy Hà (Vietnam+)