Toàn cảnh cuộc làm việc. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+)

Hoàng Chương/Vientiane (Vietnam+)