Thủ tướng Chính phủ vừa chấp thuận cho phép tỉnh

Long An

chuyển bảy cụm công

nghiệp lên thành bảy khu công nghiệp tạo thuận lợi thu hút đầu tư.

Bảy

khu công nghiệp

mới là khu công nghiệp Tân Đô với diện tích 208ha, Hải

Sơn 366ha (thuộc huyện Đức Hòa), Phước Đông 129ha (thuộc huyện Cần Đước), Long

Phụng 100ha (thuộc huyện Cần Giuộc), Nhị Thành 118ha, thị trấn Thủ Thừa 100ha

(thuộc huyện Thủ Thừa) và khu công nghiệp Thịnh Phát 74ha (thuộc huyện Bến Lức).

Như vậy tính đến nay tỉnh Long An có 30 khu công nghiệp với tổng diện tích

10.947ha.

Các khu công nghiệp đã có 41 chủ đầu tư hạ tầng với 100% diện tích. Hiện

nay các chủ đầu tư tháo gỡ vướng mắc vừa giải quyết hỗ trợ tái định cư bằng

tiền, đồng thời tích cực xây dựng các khu

tái định cư

để bố trí cho những hộ

giải tỏa trắng.

Đến nay, các khu công nghiệp đã bồi thường

giải phóng mặt bằng

được gần

6.000ha, tiến hành san lắp mặt bằng, xây dựng hạ tầng gần 3.500ha, trong đó 17

khu công nghiệp đưa vào hoạt động và đã cho thuê hơn 1.000ha và đang phấn đấu

đến cuối năm có 1.000ha đất sạch để giao cho các doanh nghiệp xây dựng nhà máy

sản xuất./.

(TTXVN/Vietnam+)