Sinh viên Việt Nam

tại Séc khám bệnh miễn phí cho kiều bào. (Ảnh: Hồng Tâm/Vietnam+)

Ngọc Mai – Hồng Tâm/Prague (Vietnam+)