Sáng 10/5 tại thủ đô

Paris

, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam phối hợp với Trung

tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp đã khai mạc lớp tập huấn phương pháp giảng dạy

tiếng Việt.

Đây là lớp tập huấn đầu tiên được tổ chức ở Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại

Pháp. Các học viên là những cán bộ đang giảng dạy tiếng Việt tại Pháp và cả

những người mong muốn trở thành giáo viên dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ.

Trong thời gian hai tuần, hơn 20 thành viên của lớp sẽ được trang bị các

kiến thức và phương pháp giảng dạy tiếng Việt theo hai bộ giáo trình mới được

biên soạn trong nước là “Tiếng Việt vui” và “Quê Việt.”

Giáo viên phụ trách lớp là các chuyên gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã

có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Việt hàng chục năm nay và đồng thời là tác giả

của các bộ giáo trình giảng dạy này. Sau khóa học, học viên sẽ được cấp chứng

chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đã qua lớp tập huấn, có trình độ giảng

dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ.

Phát biểu tại lễ khai mạc lớp tập huấn, bà Thérèse Nguyễn Văn Ký – Chủ

tịch Hội người Việt Nam tại Pháp mong rằng sau khóa học, các học viên sẽ phát

huy tốt những kiến thức và kinh nghiệm thu được để dạy tiếng Việt cho con em

trong cộng đồng, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa các thế hệ Việt

kiều tại Pháp với quê hương, đất nước.

Duy trì tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là

trong thế hệ con em Việt kiều sinh ra và lớn lên ở nước ngoài là mối trăn trở

không chỉ đối với bản thân kiều bào, mà đối với cả Nhà nước Việt Nam.

Hiện nay, tiếng Việt ở cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đang có nguy

cơ mai một, đặc biệt là với thế hệ

Việt kiều

thứ ba, thứ tư, sinh ra và lớn lên

ở nước sở tại, ít có cơ hội thực hành tiếng Việt.

Để duy trì việc sử dụng tiếng mẹ đẻ, Hội người Việt ở một số nước có tổ chức các hoạt

động dạy và học tiếng Việt, nhưng chủ yếu thông qua việc tự lập các trung tâm,

hoặc lớp riêng cho con em học. Tại các lớp này, học sinh không được học theo một

giáo trình có hệ thống, đội ngũ

giáo viên

vừa thiếu vừa không đồng đều.

Bên cạnh đó, kinh phí duy trì hoạt động xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm

tài liệu, phương tiện dạy học, trả lương cho giáo viên… còn phụ thuộc vào sự

đóng góp của cộng đồng nên việc dạy và học tiếng Việt còn chưa được như mong

muốn, hỗ trợ từ trong nước cho việc dạy và học tiếng Việt chưa nhiều.

Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao Ủy ban Nhà nước về người

Việt Nam ở nước ngoài xây dựng Đề án “Đẩy mạnh công tác

tiếng Việt

đối với người

Việt Nam ở nước ngoài từ nay đến năm 2020,” nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết và

ngày càng lớn của người Việt ở nước ngoài, cũng như yêu cầu ngày càng cao của

công tác với người Việt Nam ở nước ngoài.

Hiện Ủy ban đang bắt đầu thực hiện dự án thí điểm “Đẩy mạnh công tác tiếng

Việt đối với cộng đồng người Việt Nam” tại sáu nước Lào, Campuchia, Nga, Cộng

hòa Séc, Mỹ và Canada, nơi có nhiều người Việt Nam sinh sống.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng triển khai đề án “Hỗ trợ việc dạy

và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài”./.

Thu Hà/Paris (Vietnam+)