Đối tượng Nguyễn Trọng Phú. (Nguồn: Shin Min Daily News)

Việt Dũng (Vietnam+)