Sở Giáo dục – đào tạo TP.HCM kiến nghị Bộ giao quyền cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện kiểm tra đánh giá, công nhận tốt nghiệp THPT – Ảnh: NHƯ HÙNG

Ngày 17-5, Sở Giáo dục – đào tạo TP.HCM đã có báo cáo về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết 16/NQ-CP ngày 8-6-2012 và nghị quyết 54/2017/QH 14 ngày 24-11-2017.

Theo đó, s

ở kiến nghị với Bộ

Giáo dục – đào tạo

và các cấp lãnh đạo cho phép ngành

giáo dục – đào tạo

TP.HCM được áp dụng cơ chế đặc thù trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhằm triển khai những giải pháp mang tính đột phá, đổi mới.

Cụ thể, cho phép học sinh các trường chuyên, lớp chuyên được thi một số tín chỉ ở một số môn tương ứng, phù hợp đang giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng để có thể được chứng nhận hoàn thành tín chỉ môn cơ bản; n

hà trường và giáo viên giảng dạy có trách nhiệm đánh giá định kỳ học sinh.

Sở Giáo dục – đào tạo tổ chức đánh giá chung giữa và cuối cấp học để làm cơ sở xem xét hoàn thành chương trình học của cả cấp.

Bên cạnh đó, cơ quan này kiến nghị Bộ Giáo dục – đào tạo giao quyền cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện kiểm tra đánh giá, công nhận tốt nghiệp THPT. Bộ Giáo dục – đào tạo định kỳ tổ chức đánh giá chất lượng giáo dục của các tỉnh, thành phố theo các chuẩn quốc tế (PISA, PASEC…) và công bố rộng rãi toàn quốc.

Ngoài ra, Sở Giáo dục – đào tạo TP.HCM cũng đề xuất Bộ Giáo dục – đào tạo cho phép các trường chủ động trong việc điều chỉnh thời lượng giảng dạy của các bộ môn trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng, chủ động xây dựng chương trình giảng dạy tích hợp, liên môn và đa dạng hóa việc kiểm tra đánh giá cho phù hợp với tình hình giảng dạy thực tế trong từng loại hình trường như trường chuyên, trường tiên tiến hiện đại…

Sở Giáo dục – đào tạo TP.HCM kiến nghị Bộ Giáo dục – đào tạo điều chỉnh tỉ lệ phần trăm trường mầm non đạt chuẩn quốc gia tùy theo đặc thù từng địa phương; điều chỉnh đối với cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố có diện tích xây dựng trực tiếp phục vụ giáo dục và đào tạo tối thiểu là 2m

2

/học sinh.

1,7 triệu học sinh các cấp

Được biết,

TP.HCM hiện có hơn 1,7 triệu học sinh các cấp và gần 79.000 giáo viên. Theo báo cáo trên, quy mô và mạng lưới các cấp học ở TP.HCM được đầu tư phát triển đồng bộ.

Thành phố luôn dành kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học khoảng 2.000 tỉ đồng/năm.

Chất lượng và hiệu quả giáo dục – đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực. Các ngành học mầm non, tiểu học, trung học và bậc đại học đều có những bước chuyển nhanh về quy mô, học vấn trung bình của người dân thành phố được nâng lên rõ rệt.

Thăm dò ý kiến

Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM kiến nghị Bộ Giáo dục và đào tạo giao quyền cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện kiểm tra đánh giá, công nhận tốt nghiệp THPT. Bạn:

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Ủng hộ

Không ủng hộ

Ý kiến khác

Thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh mắc COVID-19 được đặc cách, F1 mặc đồ bảo hộ thi riêng

TTO – Thí sinh mắc COVID-19 không thể dự thi sẽ được đặc cách xét tốt nghiệp THPT. Thí sinh là F1 sẽ được trang bị quần áo bảo hộ, phòng thi riêng.