Nội dung này được nhấn mạnh trong báo cáo của Sở GD&ĐT TPHCM về kết quả thực hiện nhiệm vụ chương trình các nghị quyết về thí điểm cơ chế,

chính sách

đặc thù phát triển TPHCM.

Theo đánh giá của Sở, chương trình giáo dục phổ thông dù có nhiều điều chỉnh, tuy nhiên còn khá nặng nề, quá tải, mang đậm tính hàn lâm, thiếu thực hành, ứng dụng, chưa tạo điều kiện để học sinh phát huy tính sáng tạo, tự nghiên cứu, làm việc theo nhóm.

Học sinh TPHCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 (Ảnh: Phạm Nguyễn)

Phân phối chương trình chưa phù hợp về thời lượng và thời gian dẫn đến học sinh phải học nhiều, thiếu thời gian vận dụng kiến thức trong thực tế, dẫn đến hệ lụy phải học thêm, dạy thêm.

Từ thực tế đó, TP kiến nghị Bộ GD&ĐT cho phép ngành giáo dục áp dụng cơ chế đặc thù, triển khai một số giải pháp mang tính đột phá.

Trong đó, kiến nghị Bộ GD&ĐT cho phép nhà trường và giáo viên giảng dạy có trách nhiệm đánh giá định kỳ học sinh, Sở GD&ĐT TPHCM tổ chức đánh giá chung giữa và cuối cấp học để làm cơ sở xem xét hoàn thành chương trình học của cả cấp.

Sở GD&ĐT TPHCM cũng đưa ra kiến nghị Bộ GD&ĐT cần giao quyền cho các tỉnh, thành trực thuộc trung ương thực hiện kiểm tra đánh giá, công nhận tốt nghiệp THPT.

Bộ GD&ĐT sẽ định kỳ tổ chức đánh giá chất lượng giáo dục của các tỉnh, thành phố theo các chuẩn quốc tế và công bố rộng rãi toàn quốc…

Theo báo cáo, nguồn đầu tư cho giáo dục và đào tạo TPHCM hiện nay chiếm từ 25-28% tổng chi ngân sách thành phố; định mức đầu tư/học sinh các cấp học, ngành học đảm bảo cơ cấu 80% chi con người, 20% chi hoạt động, đảm bảo đáp ứng các thay đổi về chế độ chính sách của nhà nước.

TPHCM hiện có hơn 1,7 triệu học sinh các cấp, khoảng hơn 78.000 giáo viên. Chất lượng và hiệu quả giáo dục – đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực. Các bậc học mầm non, tiểu học, trung học và bậc đại học đều có những bước chuyển nhanh về quy mô, học vấn trung bình của người dân thành phố được nâng lên rõ rệt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Sở GD&ĐT TPHCM nhận định, trong quá trình phát triển, do đặc thù thành phố lớn, tốc độ tăng dân số cơ học kéo theo tốc độ tăng học sinh trung bình trong giai đoạn 2012-2020 dao động từ 50.000-75.000 học sinh/năm, gây áp lực lớn trong việc nâng cao chất lượng dạy và học, tổ chức cho học sinh học tập sinh hoạt cả ngày trong trường.

Hiện nay sĩ số học sinh/lớp còn đông, số lớp học 2 buổi/ngày chưa đạt yêu cầu đề ra dẫn đến khó khăn trong công tác đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh.

Hoài Nam