Ngày 9/10, tại trường Đại học Tân Tạo (Long An), Hội đồng giải thưởng Hoa Trạng

Nguyên, Ban Tổ chức chương trình đã tổ chức lễ trao giải thưởng Hoa Trạng Nguyên

cho 316 sinh viên, học sinh khu vực phía Nam năm 2013.

Chương trình trao giải thưởng Hoa Trạng Nguyên năm 2013 có chủ đề là “Vươn

đến đỉnh cao bằng tri thức.”

Năm nay cả nước có 780

Hoa Trạng Nguyên

, trong đó khu vực phía Nam có 316

học sinh, sinh viên xuất sắc nhận giải thưởng.

Các vị trí trao giải thưởng bao gồm 4

học sinh giỏi

Quốc gia, 26 thủ khoa

đầu vào các trường đại học-cao đẳng và học viện và 286 học sinh xuất sắc nhất

trường trung học phổ thông của các tỉnh thành.

Giá trị học bổng giành cho các Hoa Trạng Nguyên năm nay bao gồm học bổng

tiền mặt cho học sinh xuất sắc nhất trường trung học phổ thông trị giá 1 triệu

đồng/suất,

học bổng

tiền mặt cho

thủ khoa

đại học-cao đẳng trị giá 1 triệu

đồng/suất, học bổng tiền mặt cho học sinh đạt giải Nhất quốc gia trị giá 2 triệu

đồng/suất, phần thưởng cho học sinh đạt huy chương Olympic Quốc tế là 1

laptop/suất.

Tổng giá trị tiền mặt (bao gồm học bổng và quà tặng) cho các Hoa Trạng

Nguyên năm 2013 là 960 triệu đồng.

Trường Đại học Tân Tạo cấp học bổng toàn phần cho tất cả các Hoa Trạng

Nguyên có nguyện vọng theo học tại trường, học bổng bao gồm học phí, và chi phí

ăn ở với trị giá 60 triệu/năm cho một sinh viên (riêng sinh viên khoa y, giá trị

học bổng là 100 triệu/năm).

Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên là giải thưởng do Ban Tuyên Giáo Trung ương,

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hiệp

hội các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam và Tập đoàn Tân Tạo

phối hợp tổ chức vào năm 2008.

Giải thưởng được trao hàng năm nhằm động viên khuyến khích tài năng trong

học tập và cổ vũ phong trào rèn luyện phấn đấu vươn tới đỉnh cao học tập của học

sinh, sinh viên toàn quốc.

Dự kiến, lễ trao giải thưởng Hoa Trạng Nguyên khu vực phía Bắc sẽ được tổ

chức vào cuối tháng 10 tại Đại học Quốc gia Hà Nội./.

Hoàng Tuấn (Vietnam+)