Học sinh ở TP.HCM – Ảnh: H.HG

Theo đó, các cơ sở giáo dục sẽ tổ chức tổng kết năm học 2020 – 2021 kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Sở G

iáo dục và đào tạo

TP chỉ đạo trong quá trình tổ chức tổng kết, các trường cần đảm bảo số lượng người tham dự trực tiếp theo đúng quy định của công tác phòng dịch; sử dụng hệ thống tổ chức hội nghị, quản lý dạy học qua Internet (có tài khoản đăng nhập) để giáo viên và học sinh tham dự.

Sở yêu cầu các trường không tổ chức kỳ họp trực tiếp với cha mẹ học sinh cuối năm học để đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19. Thay vào đó, sử dụng các hình thức trao đổi thông tin qua Internet như học bạ điện tử, SMS… hoặc tài khoản đăng nhập trên trang thông tin điện tử của trường để thông báo kết quả.

Trường hợp phụ huynh và học sinh không có điều kiện tiếp nhận thông tin qua Internet, trường thông báo kết quả học tập của học sinh qua đường bưu chính, viễn thông. Trong trường hợp thật cần thiết, phải thông báo trực tiếp cho cha mẹ học sinh tại trường thì phải đảm bảo các quy định về phòng dịch.

Sở Giáo dục và đào tạo TP cũng chỉ đạo các trường cần tăng cường sử dụng trang thông tin điện tử của đơn vị để thông tin kết quả tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân giáo viên, học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Cá

c trường trung học trên địa bàn sẽ kết thúc năm học vào khoảng thời gian từ ngày 24 đến 29-5-2021.

Các địa phương chủ động đề xuất nghỉ học hoặc kéo dài thời gian năm học

TTO – Lãnh đạo Bộ Giáo dục và đào tạo cho biết các địa phương có thể cho phép học sinh nghỉ học hoặc kéo dài thời gian năm học, kết hợp giữa dạy học trực tuyến và trực tiếp.