Vinacomin Land chào bán 11,5 triệu cổ phần ra công chúng, ngày 29/3. (Ảnh: HNX)

Linh Chi (Vietnam+)