Bên cạnh đó, Công ty cũng bị phạt 85 triệu đồng do không tuân thủ quy định về hạn mức đầu tư và phạt 60 triệu đồng do báo cáo gửi SSC có nội dung sai lệch.

Linh Chi (Vietnam+)